Khai mạc Đại hội Đại biểu lần XI Đảng bộ tỉnh Tiền Giang

Đồng chí Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI. Ảnh: K.Q
Đồng chí Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI. Ảnh: K.Q
Đồng chí Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI. Ảnh: K.Q
Lên top