Khai mạc Đại hội Đại biểu lần XI Đảng bộ tỉnh Long An

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Long An. Ảnh: k.Q
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Long An. Ảnh: k.Q
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Long An. Ảnh: k.Q
Lên top