Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII

Đoàn Chủ tịch đại hội. Ảnh: Thành Công
Đoàn Chủ tịch đại hội. Ảnh: Thành Công
Đoàn Chủ tịch đại hội. Ảnh: Thành Công
Lên top