Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX

Lên top