Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Báo Tây Ninh
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Báo Tây Ninh
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Báo Tây Ninh
Lên top