Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Duy Khương.
Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Duy Khương.
Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Duy Khương.
Lên top