Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu tham dự Đại hội đảng bộ TP. Vinh thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: T. Tuyên
Các đại biểu tham dự Đại hội đảng bộ TP. Vinh thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: T. Tuyên
Các đại biểu tham dự Đại hội đảng bộ TP. Vinh thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: T. Tuyên
Lên top