Khai mạc Đại hội Đại biểu cấp tỉnh đầu tiên của cả nước

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: X.H
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: X.H
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: X.H
Lên top