Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khách sạn Novotel Nha Trang: Tổ chức hoạt động thiện nguyện hỗ trợ trẻ em khuyết tật