TIỀN TRONG TÀI KHOẢN BỖNG NHIÊN BỊ “BỐC HƠI”:

Khách hàng sẽ được bồi thường sau 5 ngày