Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khách du lịch tham gia hiến máu nhân đạo tại Đà Nẵng