Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khắc phục xong sự cố vỡ bờ bao khiến hàng trăm người di tản trong đêm