Khắc phục triệt để tính hình thức trong công tác thi đua khen thưởng

Khai mạc phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH
Khai mạc phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH
Khai mạc phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH
Lên top