Khắc phục tình trạng người lao động di chuyển tự phát khỏi tỉnh, thành lớn

Quốc hội biểu quyết thông qua một số Nghị quyết tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV. Ảnh: QH
Quốc hội biểu quyết thông qua một số Nghị quyết tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV. Ảnh: QH
Quốc hội biểu quyết thông qua một số Nghị quyết tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV. Ảnh: QH
Lên top