Khắc phục hậu quả bão lụt không chỉ chờ vào lòng tốt

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (Đoàn An Giang). Ảnh: TTBC
Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (Đoàn An Giang). Ảnh: TTBC
Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (Đoàn An Giang). Ảnh: TTBC
Lên top