Khắc phục các rủi ro bằng các biện pháp sàng lọc, kiểm soát đầu tư

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: T.Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: T.Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: T.Chung.
Lên top