Khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thăm Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AFP
Lên top