Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An:

Kêu gọi hiến tặng tư liệu, hiện vật về sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc

Bà Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An kêu gọi hiến tặng hình ảnh, hiện vật và tư liệu về sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Ảnh: Quang Đại
Bà Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An kêu gọi hiến tặng hình ảnh, hiện vật và tư liệu về sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Ảnh: Quang Đại
Bà Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An kêu gọi hiến tặng hình ảnh, hiện vật và tư liệu về sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Ảnh: Quang Đại
Lên top