Kết thúc đăng ký tuyển sinh đợt I: Vắng vẻ, không căng thẳng