Kết quả xét nghiệm COVID-19 của đại biểu, khối phục vụ Đại hội Đảng

Phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thực hiện các thủ tục lấy mẫu làm xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Trần Vương
Phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thực hiện các thủ tục lấy mẫu làm xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Trần Vương
Phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thực hiện các thủ tục lấy mẫu làm xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Trần Vương
Lên top