Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Nguyên - Hùng - Trung |

Chiều nay 25.10, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. 

Kết lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn cụ thể như sau:

Khối Chủ tịch Nước:

1. Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Số phiếu tín nhiệm cao 323 (66,66%), tín nhiệm 146 (30,1%), tín nhiệm thấp 6 (1,24%).

Khối Quốc hội:

2. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Số phiếu tín nhiệm cao 437 (90,1%), tín nhiệm 34 (7,01%), tín nhiệm thấp 4 (0,82%).

3. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng: Số phiếu tín nhiệm cao 372 (76,7%), tín nhiệm 91 (18,76%), tín nhiệm thấp 11 (2,27%).

4. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu: Số phiếu tín nhiệm cao 374 (77,11%), tín nhiệm 92 (18,97%), tín nhiệm thấp 9 (1,86%).

5. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ: Số phiếu tín nhiệm cao 327 (64,42%), tín nhiệm 135 (27,84%), tín nhiệm thấp 13 (2,68%).

6. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển: Số phiếu tín nhiệm cao 362 (74,64%), tín nhiệm 102 (21,03%), tín nhiệm thấp 7 (1,44%).

7. Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh: Số phiếu tin nhiệm cao 210 (43,3%), tín nhiệm 232 (47,84%), tín nhiệm thấp 32 (6,6%).

8. Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình: Số phiếu tín nhiệm cao 326 (67,22%), tín nhiệm 146 (30,1%), tín nhiệm thấp 2 (0,41%).

9. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến: Số phiếu tín nhiệm cao 290 (59,79%), tín nhiệm 181 (37,32%), tín nhiệm thấp 3 (0,62%)

10. Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường Phan Xuân Dũng: Số phiếu tín nhiệm cao 276 (56,91%), tín nhiệm 176 (36,29%), tín nhiệm thấp 22 (4,54%)

11. Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định: Số phiếu tín nhiệm cao 317 (65,36%), tín nhiệm 145 (29,9%), tín nhiệm thấp 12 (2,47%)

12. Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu: Số phiếu tín nhiệm cao 330 (68,04%), tín nhiệm 139 (28,66%, tín nhiệm thấp 5 (1.03%)

13. Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính và Ngân sách Nguyễn Đức Hải: Số phiếu tín nhiệm cao 323 (66,6%), tín nhiệm 144 (29,69%), tín nhiệm thấp 7 (1,44%)

14. Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải: Số phiếu tín nhiệm cao 279 (57,53%, tín nhiệm 171 (35,26%), tín nhiệm thấp 25 (5,15%).

15. Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga: Số phiếu tín nhiệm cao 338 (69,69%), tín nhiệm 118 (24,33%), tín nhiệm thấp 19 (3,92%).

16. Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: Số phiếu tín nhiệm cao 315 (64,95%), tín nhiệm 133 (27,42%), tín nhiệm thấp 26 (5,36%).

17. Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh: Số phiếu tín nhiệm cao 263 (54,23%), tín nhiệm 182 (37,53%), tín nhiệm thấp 29 (5,98%).

18. Trưởng ban Công tác Đại biểu Trần Văn Tuý: Số phiếu tín nhiệm cao 341 (70,31%), tín nhiệm 120 (24,74%), tín nhiệm thấp 14 (2,89%).

19. Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh Võ Trọng Việt: Số phiếu tín nhiệm cao 286 (58,97%), tín nhiệm 166 (34,23%), tín nhiệm thấp 23 (4,74%).

Khối Chính phủ:

20. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Số phiếu tín nhiệm cao 393 (81,03%), tín nhiệm 68 (14,02%), tín nhiệm thấp 14 (2,89%).

21. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình: Số phiếu tín nhiệm cao 336 (69,28%), tín nhiệm 122 (25,15%), tín nhiệm thấp 15 (3,09%).

22. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh: Số phiếu tín nhiệm cao 377 (77,73%), tín nhiệm 85 (17,53%), tín nhiệm thấp 10 (2,06%).

23. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Số phiếu tín nhiệm cao 354 (72,99%), tín nhiệm 103 (21,24%), tín nhiệm thấp 17 (3,51%).

24. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Số Phiếu tín nhiệm cao 210 (43,3%), tín nhiệm 212 (43,71%), tín nhiệm thấp 50 (10,31%).

25. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Số phiếu tín nhiệm cao 305 (62.89%), tín nhiệm 140 (28,87%), tín nhiệm thấp 28 (5,77%).

26. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch: Số phiếu tín nhiệm cao: 341 (70,31%), tín nhiệm 120 (24,74%), tín nhiệm thấp 12 (2,47%).

27. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Số phiếu tín nhiệm cao 273 (56,29%), tín nhiệm 149 (30,72%), tín nhiệm thấp 51 (10,52%).

28. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh: Số phiếu tín nhiệm cao 169 (34,85%), tín nhiệm 270 (55,67%), tín nhiệm thấp 34 (7,01%).

29. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh: Số phiếu tín nhiệm cao 226 (46,6%), tín nhiệm 188 (38,76%), tín nhiệm thấp 57 (11,75%).

30. Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến: Số phiếu tín nhiệm cao 255 (52,58%), tín nhiệm 203 (41,86%), tín nhiệm thấp 14 (2,89%).

31. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường: Số phiếu tín nhiệm cao 307 (63,3%), tín nhiệm 153 (31,55%), tín nhiệm thấp 12 (2,47%).

32. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung: Số phiếu tín nhiệm cao 258 (53,2%), tín nhiệm 189 (38,97%), tín nhiệm thấp 25 (5,15%).

33. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng: Số phiếu tín nhiệm cao 169 (34,4%), tín nhiệm 208 (42,89%), tín nhiệm thấp 97 (20%).

34. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng: Số phiếu tín nhiệm cao 229 (47,22%), tín nhiệm 195 (40,21%), tín nhiệm thấp 49 (10,1%).

35. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: Số phiếu tín nhiệm cao 273 (56,29%), tín nhiệm 175 (36,08%), tín nhiệm thấp 24 (4,95%).

36. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà: Số phiếu tín nhiệm cao 159 (32,78%), tín nhiệm 226 (46,6%), tín nhiệm thấp 89 (18,35%).

37. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà: Số phiếu tín nhiệm cao 197 (40,62%), tín nhiệm 208 (42,89%), tín nhiệm thấp 69 (14,23%).

38. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng: Số phiếu tín nhiệm cao 339 (69,9%), tín nhiệm 122 (25,15%), tín nhiệm thấp 11 (2,27%).

39. Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái: Số phiếu tín nhiệm cao 304 (62,68%), tín nhiệm 158 (32,58%), tín nhiệm thấp 12 (2,47%).

40. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long: Số phiếu tín nhiệm cao 318 (65,57%), tín nhiệm 134 (27,63%), tín nhiệm thấp 22 (4,54%).

41. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ: Số phiếu tín nhiệm cao 140 (28,87%), tín nhiệm 194 (40%), tín nhiệm thấp 137 (28,25%).

42. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Số phiếu tín nhiệm cao 157 (32,37%), tín nhiệm 250 (51,55%), tín nhiệm thấp 64 (13,2%).

43. Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể: Số phiếu tín nhiệm cao 142 (29,28%), tín nhiệm 221 (45,57%), tín nhiệm thấp 107 (22,06%).

44. Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện: Số phiếu tín nhiệm cao 148 (30,52%), tín nhiệm 252 (51,96%), tín nhiệm thấp 72 (14,85%).

45. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Số phiếu tín nhiệm cao 224 (46,19%), tín nhiệm 197 (40,62%), tín nhiệm thấp 53 (10,93%).

Khối Toà án Nhân dân Tối cao, VKSND Tối cao và Kiểm toán Nhà nước:

46. Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình: Số phiếu tín nhiệm cao 286 (58,97%), tín nhiệm 171 (35,26%), tín nhiệm thấp 18 (3,71%).

47. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí: Số phiếu tín nhiệm cao 204 (42,06%), tín nhiệm 229 (47,22%), tín nhiệm thấp 41 (8,45%).

48. Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc: Số phiếu tín nhiệm cao 245 (50,52%), tín nhiệm 194 (40%), tín nhiệm thấp 36 (7,42%).

Trước đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn với 464 đại biểu tham gia (95,67%), số đại biểu tán thành 464 (95,67%).

Phiếu tín nhiệm được duy trì 3 mức đánh giá “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp” giống như 2 lần lấy phiếu đã tiến hành trong nhiệm kỳ trước.

Đây là lần thứ ba, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm (các lần trước vào năm 2013 và 2014).

So với lần lấy phiếu tín nhiệm gần đây nhất (năm 2014), tại kỳ họp này, có 2 chức danh không lấy phiếu tín nhiệm gồm Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng do hai chức danh này đều mới nhậm chức, chưa công tác đủ 9 tháng theo quy định để lấy phiếu tín nhiệm.

Trong danh sách 48 người lấy phiếu tín nhiệm lần này, có 14 vị từng được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm vào lần đầu tiên (2013) và 15 vị vào lần thứ hai (2014).

Trước đó, chiều 24.10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành.

Nguyên - Hùng - Trung
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay Quốc hội sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Sáng 25.10, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Chiều cùng ngày, Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu.

Người có nhiều phiếu "tín nhiệm thấp" có thể xin từ chức

XUÂN HÙNG - CAO NGUYÊN - THÀNH TRUNG |

Các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cần đánh giá khách quan và nhìn nhận cả quá trình để bỏ phiếu tín nhiệm. Không thể vì những vụ việc bức xúc dư luận mà phủ nhận thành quả.

Công bố danh sách 48 người được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Chiều 24.10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành.

Ma trận bãi xe tự phát: Trách nhiệm đầu tiên thuộc về UBND phường

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài “Ma trận bãi xe tự phát: Bóc trần chiêu “bẫy” khách ở cổng Bệnh viện” được đăng tải trên Báo Lao Động thời gian gần đây, phản ánh về việc xuất hiện nhiều bãi xe không phép cùng hàng chục cò mồi chèo kéo người bệnh gửi xe và thu phí “cắt cổ” gần bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương. Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng trách nhiệm đầu tiên để xảy ra sự việc là UBND phường, nơi xuất hiện các bãi xe và hiện tượng “bẫy” khách.

Ma trận sách giả, sách lậu "tung hoành" trên mạng, xử lý ra sao?

Thanh Chân |

Vấn nạn sách giả, sách lậu tiếp tục diễn ra với quy mô và tính chất ngày càng phức tạp, từ vỉa hè, nhà sách cho đến trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. 

Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Thanh Hóa bất ngờ xin chuyển công tác

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ông Mai Nhữ Thắng mới nhận chức Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thanh Hóa khoảng hơn 2 tháng nay, đến nay, bất ngờ ông Thắng có đơn xin chuyển công tác.

Nâng hệ số điều chỉnh giá đất, tháo nút thắt đền bù giải phóng mặt bằng

Gia Miêu |

TPHCM - Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại TPHCM để lập phương án bồi thường năm 2022 tối đa gấp 15 lần so với giá nhà nước, còn hệ số của giá đất nông nghiệp gấp 35 lần.

Dự án Biển Vàng xây sai phép: Từng bị đề xuất thu hồi chủ trương lập dự án

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Trị từng đề xuất UBND tỉnh Quảng Trị thu hồi chủ trương cho Công ty Cổ phần Phát triển quan hệ Việt Nhật lập dự án đầu tư Khu du lịch – nghỉ dưỡng Biển Vàng (dự án Biển Vàng) tại khu đất vàng ở biển Cửa Việt để tạo điều kiện cho nhà đầu tư khác có đủ năng lực thực hiện dự án.

Hôm nay Quốc hội sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Sáng 25.10, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Chiều cùng ngày, Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu.

Người có nhiều phiếu "tín nhiệm thấp" có thể xin từ chức

XUÂN HÙNG - CAO NGUYÊN - THÀNH TRUNG |

Các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cần đánh giá khách quan và nhìn nhận cả quá trình để bỏ phiếu tín nhiệm. Không thể vì những vụ việc bức xúc dư luận mà phủ nhận thành quả.

Công bố danh sách 48 người được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Chiều 24.10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành.