Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh HĐND Hải Phòng

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm chiều 5.12
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm chiều 5.12
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm chiều 5.12
Lên top