Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

"Kết quả kỳ họp Quốc hội tạo niềm tin, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề"

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.
Lên top