Kết quả chính thức Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang và Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh chủ trì họp báo. Ảnh Trần Vương
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang và Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh chủ trì họp báo. Ảnh Trần Vương
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang và Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh chủ trì họp báo. Ảnh Trần Vương
Lên top