Kết nối Telehealth điều hành chăm sóc sức khỏe cán bộ dự Đại hội Đảng

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế và các thành viên Hội đồng Chuyên môn tại Phòng trực chỉ huy của Bộ Y tế tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Lê Hảo
PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế và các thành viên Hội đồng Chuyên môn tại Phòng trực chỉ huy của Bộ Y tế tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Lê Hảo
PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế và các thành viên Hội đồng Chuyên môn tại Phòng trực chỉ huy của Bộ Y tế tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Lê Hảo
Lên top