Kết nối nông dân Việt Nam với các tổ chức chứng nhận quốc tế

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường thăm vùng càphê và đánh giá nhóm PPP càphê đã có nhiều hoạt động thành công nổi bật trong hợp tác công tư, liên kết chuỗi và phát triển bền vững. Ảnh: PHƯƠNG HÀ
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường thăm vùng càphê và đánh giá nhóm PPP càphê đã có nhiều hoạt động thành công nổi bật trong hợp tác công tư, liên kết chuỗi và phát triển bền vững. Ảnh: PHƯƠNG HÀ
Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường thăm vùng càphê và đánh giá nhóm PPP càphê đã có nhiều hoạt động thành công nổi bật trong hợp tác công tư, liên kết chuỗi và phát triển bền vững. Ảnh: PHƯƠNG HÀ
Lên top