Kết nối các trụ cột của nền kinh tế, tận dụng nguồn lực để phát triển

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (Đoàn An Giang) phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Q.H
Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (Đoàn An Giang) phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Q.H
Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (Đoàn An Giang) phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Q.H
Lên top