Kết luận thanh tra việc tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ ở Đắc Lắk

Bộ Nội vụ công bố kết luận thanh tra tuyển dụng công chức của tỉnh Đắc Lắk. Ảnh minh họa Hải Nguyễn
Bộ Nội vụ công bố kết luận thanh tra tuyển dụng công chức của tỉnh Đắc Lắk. Ảnh minh họa Hải Nguyễn
Bộ Nội vụ công bố kết luận thanh tra tuyển dụng công chức của tỉnh Đắc Lắk. Ảnh minh họa Hải Nguyễn
Lên top