Kết luận thanh tra về bán đảo Sơn Trà: Sai phạm ở 18 dự án xây dựng

Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh Thùy Trang
Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh Thùy Trang
Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh Thùy Trang
Lên top