Kết luận hàng loạt sai phạm tại Cty Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo Kết luận Thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk (Công ty MTĐT Đắk Lắk). Ảnh IT
Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo Kết luận Thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk (Công ty MTĐT Đắk Lắk). Ảnh IT
Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo Kết luận Thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk (Công ty MTĐT Đắk Lắk). Ảnh IT
Lên top