Kết luận của Bộ Chính trị về khắc phục tác động của đại dịch COVID-19

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh T.Vương
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh T.Vương
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh T.Vương
Lên top