Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao tượng trưng số tiền của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19. Ảnh VGP
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao tượng trưng số tiền của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19. Ảnh VGP
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao tượng trưng số tiền của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19. Ảnh VGP
Lên top