Kết luận chính thức về vụ xin giấy chứng tử ở phường Văn Miếu

Đoàn thanh tra công vụ Hà Nội làm việc với UBND Văn Miếu. Ảnh: Bảo Thắng
Đoàn thanh tra công vụ Hà Nội làm việc với UBND Văn Miếu. Ảnh: Bảo Thắng
Đoàn thanh tra công vụ Hà Nội làm việc với UBND Văn Miếu. Ảnh: Bảo Thắng