Kế toán tiền từ thiện: Sòng phẳng chuyện tiền nong, giải trình rõ thu chi

Cá nhân khi quyên góp, vận động từ thiện phải mở sổ ghi chép đầy đủ các khoản tiếp nhận và sử dụng cho mục đích xã hội từ thiện. Ảnh LDO
Cá nhân khi quyên góp, vận động từ thiện phải mở sổ ghi chép đầy đủ các khoản tiếp nhận và sử dụng cho mục đích xã hội từ thiện. Ảnh LDO
Cá nhân khi quyên góp, vận động từ thiện phải mở sổ ghi chép đầy đủ các khoản tiếp nhận và sử dụng cho mục đích xã hội từ thiện. Ảnh LDO
Lên top