“Kẻ thù” không kém phần nguy hiểm là lãng phí

Theo ĐB Vũ Thị Lưu Mai, lãng phí nếu có địa chỉ,  sai phạm rõ ràng thì phải đưa ra xem xét để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
Theo ĐB Vũ Thị Lưu Mai, lãng phí nếu có địa chỉ, sai phạm rõ ràng thì phải đưa ra xem xét để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
Theo ĐB Vũ Thị Lưu Mai, lãng phí nếu có địa chỉ, sai phạm rõ ràng thì phải đưa ra xem xét để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.