Kê khai, nộp lệ phí trước bạ và cấp đăng ký, biển số xe nhập khẩu qua mạng

Dịch vụ công thứ 2700 là dịch vụ: “Kê khai, nộp lệ phí trước bạ và cấp đăng ký, biển số xe nhập khẩu". Ảnh minh hoạ: Trần Vương
Dịch vụ công thứ 2700 là dịch vụ: “Kê khai, nộp lệ phí trước bạ và cấp đăng ký, biển số xe nhập khẩu". Ảnh minh hoạ: Trần Vương
Dịch vụ công thứ 2700 là dịch vụ: “Kê khai, nộp lệ phí trước bạ và cấp đăng ký, biển số xe nhập khẩu". Ảnh minh hoạ: Trần Vương
Lên top