Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kè Gành Hào vẫn tiếp tục bị sóng biển đe dọa