Huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cưỡng chế thu hồi đất 18 hộ dân thuộc dự án VSIP