Huyện Nam Đàn (Nghệ An): Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Diện mạo mới của xã Kim Liên - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Đại
Diện mạo mới của xã Kim Liên - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Đại
Diện mạo mới của xã Kim Liên - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Đại
Lên top