Huyện Lệ Thủy (Quảng Bình): Thoải mái “đầu trần” đi chơi Tết