Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Huy động sinh viên tham gia thử nghiệm đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2017