Huy động sinh viên tham gia thử nghiệm đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2017