Đấu tranh với các quan điểm, luận điệu sai trái trên không gian mạng:

Huy động nhân sĩ, trí thức đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc

Thượng tướng Viện sĩ, TS Nguyễn Huy Hiệu - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh NVCC
Thượng tướng Viện sĩ, TS Nguyễn Huy Hiệu - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh NVCC
Thượng tướng Viện sĩ, TS Nguyễn Huy Hiệu - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh NVCC
Lên top