Huy động nguồn lực của các tôn giáo tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Lãnh đạo Bộ Nội vụ chụp ảnh lưu niệm cùng Tổ công tác. Ảnh: Thanh Tuấn
Lãnh đạo Bộ Nội vụ chụp ảnh lưu niệm cùng Tổ công tác. Ảnh: Thanh Tuấn
Lãnh đạo Bộ Nội vụ chụp ảnh lưu niệm cùng Tổ công tác. Ảnh: Thanh Tuấn
Lên top