Hút thuốc lá ở cây xăng, một thanh niên bị phỏng nặng