Hút cát nhiễm mặn trái chỉ đạo của Chính phủ

DNTN Bảo Châu hút cát nhiễm mặn ngoài cửa biển Đà Diễn, TP.Tuy Hòa. Ảnh: N.B
DNTN Bảo Châu hút cát nhiễm mặn ngoài cửa biển Đà Diễn, TP.Tuy Hòa. Ảnh: N.B
DNTN Bảo Châu hút cát nhiễm mặn ngoài cửa biển Đà Diễn, TP.Tuy Hòa. Ảnh: N.B
Lên top