Hướng tới Đại hội Đảng XIII với tất cả tình cảm, niềm tin và trách nhiệm

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bên Cúp Lạc Hồng. Ảnh: Tiến Đạt
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bên Cúp Lạc Hồng. Ảnh: Tiến Đạt
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bên Cúp Lạc Hồng. Ảnh: Tiến Đạt
Lên top