Hướng dẫn việc xác định quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly

Niêm yết danh sách cử tri tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông
Niêm yết danh sách cử tri tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông
Niêm yết danh sách cử tri tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông
Lên top