Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh HNM
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh HNM
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh HNM
Lên top