Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hướng dẫn cứu ngư dân liệt nửa người trên biển