Hướng dẫn bầu cử bí thư cấp uỷ trong Đại hội Đảng các cấp

Đại biểu tiến hành bầu cử Chi ủy nhiệm kỳ khóa mới. Ảnh minh họa: Trần Vương
Đại biểu tiến hành bầu cử Chi ủy nhiệm kỳ khóa mới. Ảnh minh họa: Trần Vương
Đại biểu tiến hành bầu cử Chi ủy nhiệm kỳ khóa mới. Ảnh minh họa: Trần Vương
Lên top